19.12.2017

Î.M. “Apă-Canal” din Drochia anunţă concurs la suplinirea funcţiei de 

 contabil-şef.      

 

          Cerinţele de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • dispunerea de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei respective;
 • cunoştinţe de operare la calculator;
 • este apt din punct de vedere al sănătăţii;

          

           Cerinţe speciale faţă de candidat:    

-         Studii superioare de licenţă în domeniul contabilităţii;

 -         Cunoştinţe în utilizarea programelor Word, Excel, navigare Internet, 1C;

 -         Experienţă profesională în domeniul contabilităţii, preferabil 3 ani vechime în domeniu. 

 

           Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: 

 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare
 • copia carnetului de muncă (dacă există) 

Actele se vor primi la sediul Î.M. “Apă-Canal” - or. Drochia, str. Independenţei, 15A, biroul 8 (blocul Primăriei, et. III) în termen de la 20.12.2017 pînă la 20.01.2018, de la 08:30 pînă la 16:30. 

Informaţii adăugătoare pot fi solicitate la nr. 025223796 sau prin e-mail la Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.