Î.M. „Apă-Canal” din Drochia aduce la cunoştinţa consumatorilor, că în legătură cu sistarea energiei electrice, la 10 decembrie 2015 de la orele 9:30 pînă la 15:00 în oraş va fi sistat serviciul de furnizare a apei potabile.


10.12.2015 c 09:30 по 15:00 будет приостановлено  центральное водоснабжение

города, в связи с отключением электроснабжения.

Всем потребителям в срочном порядке оплатить в банках или в офисе водоканала  до 20-го числа, за предоставленные услуги по поставке воды и за вывоз мусора.  


Administraţia vă informează, că achitările pentru serviciile de evacuare a gunoiului se efectuiază în clădirea Primăriei, et. 3 biroul 7. Toti consumatorii sunt rugaţi sa se achite pentru datoriile acumulate pentru serviciile de evacuare a gunoiului.


 Администрация сообщает населению , что оплаты за мусор принимаются в Примэрии на 3-ем этаже, в 7-ом  кабинете. Всем абонентам просьба явиться в офис и рассчитаться за накопленные долги за предоставленные услуги по вывозу мусора. 


 Î.M. Apă-Canal Drochia сообщает жильцам города, что у кого есть незаконное подключение к воде или канализации, во избежания санкций просьба самим прийти в офис  и легализовать своё подключение.


Abonaţii care pleacă pe o durată de timp, nu uitaţi să închideţi robinetul pînă la contor. Informaţil pe controlorul de sector.


 Абоненты собиравшиеся уезжать на неопределенный срок, не забудьте закрыть кран до водомера. Сообщите контролеру вашего сектора.      


   Administraţia Î.M. ,,APĂ-CANAL'' Drochia informează abonaţii, că la înregistrarea pe sait se introduce (loginul) contul vostru personal din patru cifre pe apă din contract sau din chitanţa.

Utilizatorii fără cont vor fi anulaţi.    


  Î.M. ,,APĂ-CANAL'' Дрокия предоставляет услуги для частного сектора по очистке персональных канализаций (ямы)  для жителей г.Дрокия, а также Дрокиевского района. 

 Стоимость одной машины составляет 330 лей + дорога.

Для подробной информации обращаться в офис  Î.M. ,,APĂ-CANAL''  или по телефону 0-252-2-37-96.


      Din octombrie , abonaţii Î.M. ,,APĂ-CANAL'' Drochia va primi factura pentru serviciile prestate . 

                                                                                                                                                                                                Administraţia


 С октября абоненты Î.M. ,,APĂ-CANAL''Дрокия будут получать счёт фактуры за предоставленные водоканалом услуги.

                                                                                                                                                                                             Администрация